Elállási nyilatkozat minta

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett visszaküldési címünkre:

Lencsebolt.hu
Ezred utca 2. B2/11.
Budapest
1044


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés száma:.......­.............­.............­.............­.............­........

Termék megnevezése:.­.............­.............­.............­.............­...........

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:........­.............­........

A fogyasztó címe:........­.............­.......

Dátum: